དབྱར་གྱི་གནས་མཆོག བརྙན། 2

སྒང་དྲུག་ས་ཡི་ལྟེ་བ་ཟལ་མོའི་སྒང་།།

གངས་ར་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཡོན་ཏན་ལུང་།།

རི་ལུང་སྣོད་བཅུད་བཀོད་པ་ལྷ་ཡུལ་ཞིང་།།

མདོ་ཁམས་བསྟན་པའི་ཞིང་ས་རྫོགས་ཆེན་པ།།